Forside

FREDAG

22. SEPTEMBER 2017

NYKØBING MORS

MARTIN LUTHER

FRA MUNK TIL REFORMATOR

 

Den 31. oktober 1517 slog den tyske munk Martin Luther ifølge traditionen 95 teser op på Slotkirkens dør i Wittenberg. 95 sætninger, som satte spørgsmålstegn ved kirkens magt over menneskers tro og tanker. Reformationen var i gang: Folk skulle selv tænke, tro, synge, bede og læse.

Martin Luther satte en bevægelse i gang, som omskabte, reformerede, kirkens liv og forkyndelse.Bibelen fik en central rolle i forandringerne; Luther oversatte den til sit modersmål, så alle kunne få del i troens univers.

SPOR AF

REFORMATIONEN I DAG

 

Der er stadig spor af Luthers tanker og ideer i samfund, skole og kirke. Nogle af dem kan man opleve, når vejen fra Dueholm Kloster til Kirketorvet i Nykøbing Mors den 22. september 2017 fra kl. 9 - 19 bliver en middelaldergade med oplevelser, musik og fortælling.

Fejringen af 500 års reformationsjubilæet giver mulighed for at fordybe os i nogle af de temaer, som stadigvæk er relevante: Frihed, samvittighed, ansvarlighed, dannelse, undervisning, teknologi, tro og forholdet mellem religioner.

 

LUTHER PÅ MORS

FEM TILGANGE TIL REFORMATIONEN

MED UDGANGSPUNKT I LUTHERS LIV OG TANKER

Sygdomme og død fyldte folk med frygt, og hver dag havde nok i sin plage. Pligt og arbejde. Men også tid til mad og gøgl.

Dueholm kloster blev stiftet af johannitter-munke i 1370. Det lå lidt udenfor byen og havde sit helt eget liv.

Reformationen blev spredt og overlevede på grund af trykte bøger for de, der kunne læse, og billeder for alle de andre.

At kunne læse og skrive blev væsent-lige evner i forbin-delse med reforma-tionen. Man skulle kunne læse bibelen selv.

Musik og sange taler hjertesprog. Når man selv skal synge med på salmerne, kan musikken hjælpe troen på vej..

EN VEJ FRA MIDDELALDER TIL NUTID

GÅ EN TUR GENNEM MIDDELALDER OG KLOSTERLIV TIL SAMFUNDS-, SKOLE- OG KIRKELIV. OPLEV REFORMATIONEN I ORD, BILLEDER OG MUSIK. BRUG ALLE DINE SANSER OG TAG SELV DEL I VANDRINGEN FRA MIDDELALDER TIL NUTID

BIDRAG SELV TIL LUTHER PÅ MORS VED AT PÅTAGE JER EN ENTREPRISE, SOM ER OMHYGGELIGT BESKREVET. I KAN SYNGE, TEGNE, SPILLE, LEGE, FORTÆLLE, BYGGE OG SÅ VIDERE. SE [HER]